“แท็กซี่” พบ “กรมขนส่ง” แสดงเจตนารมณ์ขอขึ้นค่าโดยสารเร่งด่วน

นายศดิศ ใจเที่ยง นายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย เปิดเผยว่าวันนี้ (13 ก.ย.65) คณะทำงานบริหารร่วม 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมิ สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ สมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้า และ สมาคมแท็กซี่…