จี้ ทล. เร่งของบศึกษา “สะพานข้ามโขง” แห่งใหม่ เชื่อมรถไฟไทย-ลาว-จีน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย ลาว และจีน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการดังนี้ 1.ให้กรมท…